We willen zoveel mogelijk rest- & groene ruimte en open gebieden in het Oosten van Kortrijk behouden. Twee natuurgebieden (Natuurtuin Desloovere en Venning) dreigen steeds meer afgesneden te worden van het buitengebied waardoor de fauna en flora uit dit stadsdeel het ‘hazepad’ zal kiezen.

Met KORTRIJK OOgST gaan we op zoek naar alternatieven.

Aanleiding

 1. De verdere uitbreiding van de stad
 2. Nieuwe woonwijken in open landschappen
 3. De renovatie van de sociale woonwijk Nieuw Kortrijk
 4. De plannen om de vaart te verbreden en eventueel te verleggen door de vlindertuin
 5. Het in hakhoutbeheer zetten van de bermen van R8 en E17 (o.a. aan Natuurtuin Desloovere)
 6. Het kappen van heel wat bomen in het stadspark, op parkings, langs fietspaden en spoorwegbermen
 7. Het niet onderhouden van poelen
 8. Het volbouwen van Kapel ter Bede en Evolis

Missie & visie

De weinige natuur die in onze omgeving aanwezig is, willen we zoveel mogelijk behouden en verrijken. Daarom zetten we kleine en grote projecten op om elke mogelijke morzel grond in het projectgebied zo ecologisch mogelijk in te richten.

Hierbij wordt in de komende jaren de biodiversiteit van de twee kleine natuurgebieden als ‘groene barometer’ gebruikt.


Samen met dier en plant een groener bio”twope”
in het oosten van Kortrijk


Doelstellingen

We brengen mensen en organisaties samen en motiveren hen om samen aan de slag te gaan zodat het oosten van Kortrijk een aangename plek blijft voor mens, dier en plant.

We schuwen hiervoor geen enkel opbouwend middel:

 • Info verstrekken
 • Partnerships aangaan
 • Samenkomsten organiseren
 • Zelf de handen uit de mouwen steken
 • Lobbywerk voor mens en natuur

Concreet

Ontmoetingsbeurs

Het project schiet uit de startblokken op zondag 17 juni 2018. Dan organiseren we een ontmoetingsbeurs waar we mensen bijeen brengen die zich samen willen inzetten voor meer en betere natuur in het oosten van Kortrijk.

Dit kan rond je eigen huis of bedrijf (diervriendelijkere tuin, geveltuin, daktuin, groendak, bloem- of kruidenbakken en potten, verticale tuin, …) maar kan ook op openbaar domein (boomspiegel, gezamenlijke (moes)tuin, guerillatuin, natuurtuin, wildzaaien, …).

Wandeldag

Ook organiseren we jaarlijks met onze wandelclub een wandeldag ‘Kortrijk in ’t Groen’, waarbij we gemiddeld 1000 wandelaars laten kennismaken met wat Kortrijk aan groen heeft. Zie http://www.natuurtuindesloovere.be/nieuws voor alle info.